Bestyrelse Golf Club Altenhof e.V.

I vores vedtægter skelnes der mellem direktionen i henhold til § 26 i BGB ("direktionen") og den udvidede direktion. Bestyrelsen består af tre personer, nemlig formanden, næstformanden og kassereren.
I henhold til vedtægterne skal den udvidede bestyrelse bestå af mindst ni medlemmer; den kan udvides med yderligere to assessorer efter forslag fra bestyrelsen. Vi gør i øjeblikket brug af denne stemmeret, således at Golf Club Altenhof har elleve bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne er ansvarlige for områderne kasse (kasserer), spilleaktiviteter (kaptajn), bane, ungdom, klubhus, konkurrencesport og PR. Vores udlejer er et "født medlem" af bestyrelsen.

Den udvidede bestyrelse mødes mindst en gang om måneden, normalt i klubhuset. Vi dyrker en kultur med åbne diskussioner og har udarbejdet en fælles mission for klubben, som skal være retningsgivende for vores handlinger. Hvis du har spørgsmål eller forslag, er du altid velkommen til at kontakte en af os.

 

Formand Dr. C. Christian Büll
Næstformand/assessor (konkurrencesport) Dr. Jens Bäumken
Kasserer Sven Marxsen
Kaptajn Magdalena Hoffmeister
Ungdomskommissær Angelika Ackerhans
Kursuskommissær Peter Finck
Repræsentant for klubhuset Dr. Hartmut Joswig
Udlejer Felix von Bethmann-Hollweg
Assessor (PR) Britta Petersen
Assessor Dr. Wolfgang Makowski
Assessor Prof. Dr. Jürgen Thede