Stableford-beregner

Generelle vilkår og betingelser for Golf Club Altenhof e.V.

  1. Spillet spilles a) i henhold til de anerkendte golfregler, DGV's spilleregler og spillebetingelser b) i henhold til Golf-Club Altenhof e.V.'s bane-regler, 24340 Eckernförde.
  2. Den respektive bekendtgørelse for et spil, fristen for tilmelding samt spillets ledelse skal annonceres på opslagstavlen i klubhuset. Det samme gælder for de faste starttider. Hver konkurrence afsluttes med offentliggørelsen af vinderne ved prisoverrækkelsesceremonien.
  3. Hvis deltagerfeltet må begrænses på grund af for mange tilmeldinger, vil tilmeldingerne blive behandlet efter modtagelsesdatoen.
  4. Startrækkefølgen (opstilling af startlisten) fastlægges af kampledelsen.
  5. Startgebyret skal betales på sekretariatet inden hver konkurrence. Gæsterne bedes altid have et aktuelt handicapkort med sig og fremvise det til turneringskomitéen på anmodning.
  6. I tilfælde af aflysninger af tilmeldte turneringer efter fristen eller udeblivelse fra starten skal det fulde deltagergebyr betales.
  7. Golf-Club Altenhof e.V. forbeholder sig ret til at foretage ændringer i datoer, spillemåde og priser. Den aktuelle meddelelse i klubhuset er afgørende.
  8. Optællingskortene skal afleveres på sekretariatet: Tællekortet anses for at være afleveret, når spilleren har forladt sekretærens kontor. For at undgå eventuelle misforståelser anbefales det, at hver spiller personligt afleverer sit tællekort uden forsinkelse.
  9. Alle deltagere accepterer, at startlisten og resultatlisten kan ses på internettet på www.gcaltenhof.de.
  10. Uanset DGV's spillebetingelser kan spilleudvalget i særlige undtagelsestilfælde tillade medbringelse af operationelle elektroniske kommunikationsmidler, hvis der anmodes herom inden spillet. Spilleadministrationen til gennemførelse af spillet er generelt udelukket. De respektive deltagere i flyvningen skal underrettes om den ekstraordinære tilladelse inden kampen.