Vedligeholdelse af arealer i Golf Club Altenhof

18 huller, som hver især har potentiale til at blive et "signaturhul" - det er noget, som kun findes i Altenhof. Fra hul 1 til hul 18 kan golfspillere se frem til en yderst varieret og ret udfordrende spiloplevelse med altid storslåede perspektiver.

Allerede i 1970'erne blev banen omhyggeligt integreret i den eksisterende landskabs- og parkarkitektur på Altenhof-ejendommen ved Eckernförderbugten, og der blev allerede i 1970'erne udvist fremsynethed. Siden da er der sket meget, uden at den oprindelige karakter omkring den storslåede godsbygning er gået tabt. Tværtimod: Gennemførelsen af masterplanen i 2015 og 2016 har endnu en gang poleret banens mange perler til højglans, så Altenhof Golf Club nu præsenterer sig i ny topform.

For at bevare parklandskabsatmosfæren og kvaliteten af de enkelte huller er et team af eksperter løbende i gang med vedligeholdelse og design. Der er f.eks. blevet skabt en smuk visuel akse fra fairwayen på bane 11 til ejendommen, da nogle beskadigede træer alligevel skulle fjernes. Samtidig blev drænet i dette område fornyet. Der er ved at blive anlagt en blomstrende eng, som giver insekterne et vigtigt levested, samt mellem hul 16 og 17. For at beskytte visse områder mod overdreven belastning er der omhyggelige foranstaltninger i forbindelse med stiernes udformning.

De moderne foranstaltninger til vedligeholdelse af banerne viser, hvor godt natur og teknologi passer sammen. I Altenhof sikrer en Verti-Drain-anordning f.eks. optimal luftning og dybdegående opløsning af jorden og dermed perfekte tees og fairways. I henhold til videnskabelige resultater "stryges" greens med en særlig anordning efter hver slåning for at fremme hastighed og præcision.