Tidsplan for kampe

Den linkede serviceside leveres af PC CADDIE://online GmbH & Co. KG.

Generelle vilkår og betingelser for Golf Club Altenhof e.V.

 1. Spillet spilles a) i henhold til de anerkendte golfregler, DGV's spilleregler og spillebetingelser b) i henhold til Golf Club Altenhof e.V.'s banebestemmelser, 24340 Altenhof.
 2. Den respektive bekendtgørelse for et spil samt sidste frist for tilmelding skal annonceres på opslagstavlen i klubhuset samt online via golfklubbens hjemmeside. Det samme gælder for de faste tee-tider.
 3. Tilmelding til konkurrencer sker via golfklubbens hjemmeside på PC-Caddy.
 4. Hvis antallet af tilmeldinger er for stort, og deltagerfeltet skal begrænses, vil tilmeldingerne blive behandlet efter modtagelsesdatoen.
 5. Udvalget vil blive annonceret på opslagstavlen i klubhuset.
 6. Rækkefølgen af tilmeldinger (opstilling af startlisten) fastlægges af kampudvalget.
 7. Startgebyret skal betales på sekretariatet før hver kamp. Udenlandske gæster bedes altid have et aktuelt handicapblad med sig og på anmodning fremvise det til kampledelsen.
 8. Spil Ready Golf i det tællende spil, men på en sikker og ansvarlig måde.
 9. Spillerne må ikke køre på nogen form for transportmiddel under den fastsatte runde, medmindre det er godkendt af matchkomitéen.
 10. Hvis matchkomitéen i en turnering har afbrudt spillet på grund af fare, skal alle spillere straks afbryde deres spil og må ikke spille flere slag, før matchkomitéen beordrer spillet genoptaget.
 11. Scorekortet skal normalt returneres til sekretariatet. Scorekortet anses for at være blevet afleveret, når spilleren har forladt dette område. Det anbefales kraftigt, at hver spiller afleverer sit kort personligt for at undgå eventuelle misforståelser.
 12. Hvis der er lige mange point, trækkes der kort, og hullerne udvælges efter sværhedsgrad (sværest/lettest). I den enkelte bekendtgørelse om udvælgelsesprøve kan der fastsættes en anden slutspilsform.
 13. For bruttoscoren foretages en CR-udligning, medmindre andet er fastsat i den individuelle bekendtgørelse.
 14. Hver konkurrence afsluttes med offentliggørelsen af resultatlisten eller med offentliggørelsen af vinderne ved prisoverrækkelsesceremonien.
 15. I tilfælde af aflysning af tilmeldte turneringer efter fristen eller manglende fremmøde ved starten skal det fulde startgebyr betales.
 16. Golf Club Altenhof e.V. forbeholder sig ret til at foretage ændringer i datoer, spillemåde og præmier.
 17. Alle deltagere accepterer, at start- og resultatlisterne vil blive hængt op i klubhuset og kan ses på internettet på www.gcaltenhof.de.