Kvalitetsstyring på golfbaner

Sølv-certificering den 21.04.2021

Hvad ligger der bag begrebet golf og natur?

I årevis har industrien og servicesektoren anvendt programmer som ISO 9001-kvalitetssystemet eller ISO 14001-miljøsikringssystemet. Disse programmer er en del af standarden for god virksomhedsledelse på verdensplan.

I 2005 udviklede det tyske golfforbund (DGV) et ledelsessystem for golfbaner under betegnelsen "Golf and Nature" (G&N), som omfatter både kvalitets- og miljøaspekter. G&N-programmet indeholder alle relevante aspekter, der bidrager til at sikre kvalitet i ledelsen af en klub og en miljøbevidst brug af naturressourcerne på en golfbane.

"Golf og natur" er en praktisk vejledning til at sikre hele spektret af vedligeholdelsesforanstaltninger på en golfbane på en bæredygtig og fremtidsorienteret måde. Driften af en golfbane omfatter mange aspekter. F.eks. spiller sikkerhedsspørgsmål en stor rolle i forbindelse med brug og vedligeholdelse af maskiner og udstyr. Ved bevidst brug af vand, gødning, frø og pesticider kan omkostningerne holdes inden for grænserne, samtidig med at naturressourcerne og miljøet bevares, hvilket bliver stadig vigtigere for os mennesker.

Hvordan fungerer certificeringsprocessen?

Afhængigt af omfanget af de trufne foranstaltninger og deres bæredygtige gennemførelse over en vis periode tildeles der certifikater i bronze, sølv og guld. Mens DGV stadig uddeler bronze uafhængigt, skal sølv- og guldstatus bekræftes af et eksternt, uafhængigt firma. DGV anvender Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Management Systemen mbH (DQS) til denne revision.

Ud af de ca. 700 golfbaner i Tyskland deltager 146 klubber (pr. 31. 3. 2015) allerede i G&N-programmet. Heraf har 62 klubber opnået guldcertifikatet, 33 klubber har opnået sølvcertifikatet og 51 klubber har opnået bronzecertifikatet. I efteråret 2014 tilmeldte Golfclub Altenhof sig også G&N-programmet. Allerede i februar 2015 blev klubben tildelt bronzecertifikatet. Altenhof er nu et af de 12 anlæg i Slesvig-Holsten, der deltager i G&N-programmet.

Hvad omfatter programmet?

"Golf og natur" kan opdeles i fire hovedpunkter:

 • Natur og landskab: Dokumentation om arealforhold, naturbeskyttelseskrav, naturtyper, landskabselementer og kulturhistoriske lokaliteter.
 • Vedligeholdelse og drift af legepladser: legekvalitet, vandforvaltning, dokumentation for brug af gødning og pesticider, vedligeholdelsesplan, græsplænekultur og koordinering af lege og vedligeholdelse.
 • Arbejdssikkerhed og miljø: Lovpligtig miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed, bortskaffelse af affald, vedligeholdelse og rengøring af maskiner, forebyggelse af ulykker og beredskabsplaner.
 • Public relations og infrastruktur: filosofi og missionserklæring, personalets kvalifikationer og infrastruktur.

Hvad forventer Golf Club Altenhof e.V. af dette program?

 • Omkostningsbesparelser gennem bevidst brug af ressourcer som gødning, sprøjtemidler og vand
 • Motivation og videreuddannelse af medarbejdere
 • Reduktion af klubbens ansvarsrisici ved nøje overholdelse af sikkerhedsrelevante aspekter
  en stedsspecifik og målorienteret orientering af plejeforvaltningen
 • Naturbeskyttelse og ressourceorientering som værdier for vores golfklub
 • Målsætning om "ansvar for natur og miljø" over for lokalbefolkningen
 • Kvalitetsstyring betyder et højt ambitionsniveau
 • Sammenfattende betyder "Golf og natur" for Golf Club Altenhof e.V.: Optimal spillekvalitet, beskyttelse af ressourcerne, moderne miljøstyring og retssikkerhed kombineret i et systematisk koncept.

Peter Finck (kursusrepræsentant)